VELKÁ CENA EURO WASTE A ČESKÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN

Se zahájením nového školního roku startuje již 23.ročník tradiční sběrové soutěže VELKÁ CENA EURO WASTE A ČESKÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN, která je určena pro mateřské a základní školy v Praze, středních, západních a jižních Čechách.

Soutěž se koná pod záštitou hlavního města Prahy, ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje, potvrvá od 1.září 2016 do 9.června 2017. Jako v předešlých ročnících se i tentokrát zaměří na sběr papíru, víček od PET lahví a hliníkových obalů, přičemž sběr papíru je pro zájemce o účast v soutěži vždy podmínkou.

Za každou nasbíranou tunu obrží škola peníze. Kromě finanční odměny je možné získat další hodnotné ceny v různých soutěžních kategoriích, jež jsou nastaveny tak, aby školy s vyššími počty žáků nebyly zvýhodněny. Soutěží se proto jak v celkově nasbíraném množství za školu, tak i v průměrném množství na jednoho žáka u každé komodity, tj. papír, víčka od PET lahví a hliníkové obaly.

V rámci vyhodnocení jsou školy rozděleny na pražské a mimopražské. Průběžné výsledky budou zveřejněny na těchto stránkách a na webových stránkách společnosti České sběrné suroviny a.s. www.sber-suroviny.cz. Na konci školního roku budou slavnostně předány hodnotné ceny.

Soutěž VELKÁ CENA EURO WASTE A ČESKÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN je nejen příležitostí pro školy získat zajímavé finanční benefity a další hnotné odměny, ale současně přispívá i k ekologické výchově a vzdělávání jejich žáků zábavnou formou. Proto se tato tradiční sběrová soutěž těší každoročně širokému zájmu škol, současně i podpoře významných partnerů.

Pro přihlášené školy si náš partner, společnosti FAGOR GASTRO CZ, připravila zvýhodněné ceny na vybavení školních kuchyní a jídelen.

___________________________________________________________________________________________________________


Přihlášku do soutěže můžete podat prostřednictvím portálu sběrové soutěže www.sberovasoutez.cz nebo pomocí webových stránek společnosti www.sber-suroviny.cz.